Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Tag sveučilišna bolnica

The art of Undone – Sveučilišna bolnica

37 0

The art of Undone – Sveučilišna bolnica

37 0

U ovom kratkom videu spojili smo snimke iz zraka, fotografiju i glazbu prikazujući Sveučilišnu bolnicu u Zagrebu. Autorski rad Slavena Petrića objavljen je na stranicama Večernjeg lista. Video je u nekoliko sati pogl...