Metamorphosis je plesno-glazbena predstava u kojoj je priča o sukobu i pomirenju tradicionalnog i modernog razvijana međusobnom suradnjom i razmjenom iskustava plesača i koreografa iz različitih plesnih disciplina.
Povezujući međusobno udaljene i naizgled suprotstavljene strukture, suvremeno i naslijeđeno, konvencionalno i slobodno, rigidno i dinamično, autor ispituje mogućnosti pomirenja i komunikacije među parovima ovog binarnog niza.

Metamorphosis nosi mističnu slutnju vječne transcendentne borbe čiji odraz možemo primijetiti u vlastitoj individualnosti. Identitet suvremenog čovjeka prepoznaje kao nužno eklektičan. Društvo guši čovjeka i sputava razvoj individualnosti. Stečene navike pretvaraju se u automatizirane reakcije. Čovjek postaje svoj vlastiti tamničar, vezuje samog sebe u okove automatizma, učaurava se. Suvremeni čovjek, međutim, želi slobodu i ne prihvaća sputanost, on ne želi biti u čahuri, on želi biti leptir. Ako prihvati nametnuto, ugušit će se. I zato kreće ka preobražaju. Iz te borbe i saznanja, iz tog preobražaja, autor uspijeva pronaći prostor za artikulaciju vlastitog umjetničkog izraza.

Trailer je snimio, montirao i glazbeno producirao Slaven Petrić u suradnji s Warp Media i Studio Laniste. Materijal je snimljen u ponedjeljak, 5. rujna 2016. godine u Zagrebačkom Kazalištu Lutaka.

Autor i umjetnički direktor: Saška Šašić
Koreografija: Saška Šašić, David Mazón Fierro, Mitja Obed, Natalia Fernandes
Konsultant dramaturgije: Natalia Fernandes
Glazbeni direktor: Jorge Canda Neira
Kompozitori: Jorge Canda Neira, Petar Lazarević, Aleksandar Radojičić, Boris Magdalenc
Dodatna glazba: Alva Noto
Kostimografija: Shash
Dizajn svjetla: Maryanka van Schaik
Grafički dizajn: Anja Mejač
Fotografija: Lili Lekmouli, Antonio Rossetti
Ples i interpretacija: Saška Šašić, Zoe Sepúlveda, Mitja Obed
Vokal: Angel Lopez de Toro
Gitara: Jorge Canda Neira
Violončelo: Petar Lazarević
Perkusje: Aleksandar Radojičić
Hang: Boris Magdalenc

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen − thirteen =